Dane rejestrowe

Pełna nazwa: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby: 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000392767
NIP: 6272655014
REGON: 241002200
Kapitał zakładowy: 6.000.000 PLN

Aktualności:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2016r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22 maja 2015r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2015 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Nowy Akcjonariusz
17 grudnia 2014r.
Nowy akcjonariusz większościowy zamierza utrzymać dotychczasowy zasadniczy profil działalności: inwestycje w nieruchomości komercyjne. Zadaniem nowego zarządu jest opracowanie planów rozwojowych, które będą wpisywać się w strategię szeroko rozumianych inwestycji w nieruchomości.

Spółka notowana na NewConnect