Informacje o notowanych akcjach

Partner-Nieruchomości zadebiutował na rynku NewConnect 16 lutego 2012 roku.
Partner-Nieruchomości jest spółką notowana w alternatywnym systemie obrotu, na rynku kierowanym zleceniami, w systemie obrotów ciągłych.

Nazwa skrócona: PARTNER (PRN)
Rynek: NewConnect
Sektor: Nieruchomości
Liczba zarejestrowanych praw do akcji: 12.000.000
Liczba praw do akcji w obrocie: 12.000.000

Zobacz notowania spółki Partner Nieruchomości SA

Aktualności:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2016r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22 maja 2015r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2015 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Nowy Akcjonariusz
17 grudnia 2014r.
Nowy akcjonariusz większościowy zamierza utrzymać dotychczasowy zasadniczy profil działalności: inwestycje w nieruchomości komercyjne. Zadaniem nowego zarządu jest opracowanie planów rozwojowych, które będą wpisywać się w strategię szeroko rozumianych inwestycji w nieruchomości.

Spółka notowana na NewConnect