Zarząd

Tadeusz Bruj Prezes Zarządu, powołany na 5 letnią kadencję upływającą 17 grudnia 2019 r. Urodzony w 1950 r. Absolwent Akademii Techniczno Rolniczej w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami. Obecny Prezes Zarządu spółki Serwar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Prezes Zarządu Mleczarnia Gościno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej był członkiem zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim oraz członkiem zarządu spółki Polmlek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Maciej Krupa Wiceprezes Zarządu, powołany na 5 letnią kadencję upływającą 17 grudnia 2019 r. Urodzony w 1968 r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma 20-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego i transakcyjnego. Przez 9 pierwszych lat był związany z CA IB, wiodącym bankiem inwestycyjnym w Polsce (obecnie grupa Unicredit) zarządzającym funduszem inwestycyjnym NFI „Hetman” SA. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu corporate finance m.in. w przemyśle: cementowym, materiałów budowlanych, wydobycia metali i kruszyw, kolejowym, maszynowym, jak też w farmacji, sektorze usług budowlanych, nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, reklamowym i spożywczym i innych. Od 10 lat główną specjalnością branżową Macieja Krupy są nieruchomości komercyjne. Specjalizowanym doradztwem w tym obszarze zajmował się jako współwłaściciel firmy konsultingowej budującej sieci lokali użytkowych, manager w KPMG Corporate Finance, partner w Navigator Capital i w Forum Capital. Maciej Krupa ukończył studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (wycena nieruchomości), ma także licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Specjalnością produktową Macieja Krupy są transakcje LMBO – lewarowane wykupy menedżerskie, realizowane w ramach Forum Capital, wiodącej w Polsce firmy doradczej prowadzącej projekty LMBO. Maciej Krupa jest współzałożycielem i wspólnikiem w Forum Capital.

Aktualności:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2016r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
22 maja 2015r.
Zarząd Partner-Nieruchomości S.A. zwołuje na dzień 18 czerwca 2015 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie

Nowy Akcjonariusz
17 grudnia 2014r.
Nowy akcjonariusz większościowy zamierza utrzymać dotychczasowy zasadniczy profil działalności: inwestycje w nieruchomości komercyjne. Zadaniem nowego zarządu jest opracowanie planów rozwojowych, które będą wpisywać się w strategię szeroko rozumianych inwestycji w nieruchomości.

Spółka notowana na NewConnect